تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392اطلاعيه پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 29 اسفند 1392

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) به  شناسه ملي: 10780042000

 

به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت صنايع آذرآب (سهامي عام) مي‌رساند كه پرداخت سود سهام مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/1392 اين شركت بر اساس جدول زمانبندي و توضيحات ارائه شده ذيل انجام خواهد شد.

تعداد سهام

تاريخ پرداخت

نحوه پرداخت

از 1سهم تا 6.000.000 سهم

از تاريخ پانزدهم ديماه سال 1393 

از طريق مراجعه سهامداران محترم به شعب بانك صادرات در سراسر كشور

از 6.000.000 سهم به بالا

از تاريخ بيستم ديماه سال 1393 

واريز از طريق شركت به حساب جاري سهامداران