تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 اداره ثبت شركتهاي اراك و شناسه ملي 10780042000

 

با سلام

نظر به اينكه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت صنايع آذرآب در نوبت اول روز سه شنبه  مورخ 1394/04/23 بدليل عدم حضور اكثريت سهامداران رسميت نيافت بدينوسيله از سهامداران محترم دعوت مي‌نمايد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) سال منتهي به 1393/12/29 شركت صنايع آذرآب كه راس ساعت 15 الي 18 روز شنبه مورخ 1394/05/17 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي (سالن تلاش) واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام‌جم، نرسيده به چهارراه پارك‌وي تشكيل مي‌گردد شركت نمايند. لذا از سهامداران محترمي كه تمايل به حضور در جلسه مذكور را دارند تقاضا دارد جهت دريافت برگه حضور در مجمع در تاريخ 1394/05/14 به امور سهام شركت واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، پلاك 15 مراجعه نمايند.

 

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هيات ‌مديره و بازرس قانوني شركت در‌خصوص عملكرد سال 1393.
  2. تصويب صورتهاي مالي (ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و ...).
  3. انتخاب بازرس قانوني و روزنامه كثيرالانتشار براي سال مالي 1394.
  4. انتخاب اعضاي هيات مديره.
  5. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي‌باشد.

                                                                                              هيئت مديره شركت صنايع آذرآب