تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العادهآگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 اداره ثبت شركتهاي اراك و شناسه ملي 10780042000

 

 

جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت صنايع آذرآب در روز يكشنبه مورخ 1395/01/29 رأس ساعت 16 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام‌جم، نرسيده به چهارراه پارك‌وي تشكيل مي‌گردد. از سهامداران محترمي كه تمايل به حضور در جلسه مذكور را دارند تقاضا مي‌شود جهت دريافت برگه حضور در مجمع در تاريخ 1395/01/28 به دفتر مركزي شركت واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، شماره 15دفتر مركزي شركت واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، شماره 15مراجعه نمايند.

 

دستور جلسه:

1) انتخاب اعضاي هيات مديره

2) اتخاذ تصميم در خصوص معاملات ماده 129 قانون تجارت

3) ساير موارد