تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اولين نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و فرصت هاي سرمايه گذاري استان مركزيبدينوسيله از سهامداران محترم و فعالان بازار سرمايه جهت بازديد از غرفه شركت صنايع آذرآب در اولين نمايشگاه بورس، بانك، بيمه و فرصت هاي سرمايه گذاري استان مركزي دعوت بعمل مي آيد.

تاريخ برگزاري نمايشگاه:    18  الي   21   آبان ماه 1395

ساعت بازديد:               18  الي 21

مكان:                     اراك، سه راهي خمين، محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي، سالن پرشيا، غرفه 18