تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم براي سال مالي منتهي به 1395/12/30آگهيدعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)

برايسال مالي منتهي به 1395/12/30

شركتصنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شدهبه شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

باسلام

پيرومجمع نوبت اول مورخ 1396/04/26 كه به حدنصاب نرسيد؛ بدينوسيله از كليه سهامداران محترم، وكلا يا نمايندگان قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه مجمع عمومي اين شركت كه در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1396/06/27 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي واقع درتهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام‌جم، نرسيده به چهارراه پارك‌وي، سالن تلاش برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.

 (معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين كارتملي نماينده حقيقي، جهت ارائه به اداره ثبت شركتها الزامي است. )

 

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيات‌مديره و بازرس قانوني شركت در‌خصوص عملكرد سال 1395.

2-بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1395/12/30.

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و روزنامه كثيرالانتشار براي سال مالي 1396.

4- سايرمواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي‌باشد.

 

 هيئت مديره شركت صنايع آذرآب