تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي سال مالي منتهي به 1395/12/30آگهيدعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

شركتصنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شدهبه شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

باسلام

بدينوسيلهاز كليه سهامداران محترم، وكلا يا نمايندگان قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يانمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العادهاين شركت كه در ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1396/06/27 در محل مجتمع فرهنگيورزشي وزارت كار و امور اجتماعي واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام‌جم،نرسيده به چهارراه پارك‌وي، سالن تلاش برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.

 (معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين كارتملي نماينده حقيقي، جهت ارائه به اداره ثبت شركتها الزامي است. )


دستورجلسه:

1-انتخاب اعضاي هيات مديره شرکت.

 

 هيئتمديره شركت صنايع آذرآب