تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العادهآگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم، وكلا يا نمايندگان قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يانمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده اين شركت كه در ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/07/14 در محل مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي واقع در تهران، خيابان وليعصر (عج)، نبش جام جم برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.

 (ارائه معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي وهمچنين كارت ملي نماينده حقيقي الزامي است. )

 

دستور جلسه:

1- اصلاحاساسنامه.

 

هيات مديره شركت صنايع آذرآب