تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1397/12/29آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه

براي سال مالي منتهي به1397/12/29

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

با سلام

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم، وكلا يا نمايندگان قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه مجمع عمومي اين شركت كه در ساعت 15 روز يكشنبه مورخ  1398/04/30 در محل همايش هاي سازمان مديريت صنعتي واقع در تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرك والفجر، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم، پلاك 6 برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.

 (معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين كارت ملي نماينده حقيقي، جهت ارائه به اداره ثبت شركتها الزامي است. )

 دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيات‌مديره و بازرس قانوني شركت در‌خصوص عملكرد سال 1397.

2- بررسي و تصويب صورتهاي مالي منتهي به 1397/12/29.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و روزنامه كثيرالانتشار براي سال مالي 1398.

4- انتخاب اعضاي هيات مديره.

5- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي‌باشد.

 

هيات مديره شركت صنايع آذرآب