تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العادهآگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

باسلام

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم، وكلا يا نمايندگان قانوني صاحب سهم و همچنين نماينده يانمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اين شركت كه در ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 در محل همايش هاي سازمان مديريت صنعتي واقع در تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرك والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم، پلاك 6 برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.

 (معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين كارت ملي نماينده حقيقي، جهت ارائه به اداره ثبت شركتها الزامي است. )

 

دستور جلسه:

1-انتخاب اعضاي هيات مديره.