تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) براي سال مالي منتهي به 1398/12/29آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام (نوبت دوم)

براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 27651 مورخ 99/06/20 ، با توجه به اينكه در تاريخ مذكور حدنصابِ لازم جهت رسميت جلسه حاصل نگرديد؛ بدین وسیله از عموم صاحبان سهام، وكلا يا نمايندگان قانوني آنها و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اين شركت که در ساعت14روز دوشنبه مورخ 99/08/05 در محل همايش‌هاي سازمان مديريت صنعتي واقع درتهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرك والفجر، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم،پلاك 6 برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.

ضمناً با توجه به محدودیت‌­های اعمال شده توسط ستادمقابله با کرونا جلسه مذکور به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس قابل پیگیری و مشارکت خواهد بود.

(معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين كارت ملي نماينده حقيقي،جهت ارائه به اداره ثبت شركتها الزامي است. )

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكردسال مالي منتهي به 1398/12/29

2-     بررسي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به 1398/12/29

3-     انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1399

4-     انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت

5-     تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره

6-      انتخاب اعضاي هیأت مدیره

7-     ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي‌باشد.

هيات مديره شركت