تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق‌العاده (نوبت دوم)آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق‌العاده (نوبت دوم)

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 اداره ثبت شركتهاي اراك و شناسه ملي 10780042000

 

 

جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده (نوبت دوم) شركت صنايع آذرآب در روز سه شنبه مورخ 1393/06/04 رأس ساعت 15 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي وزارت كار و امور اجتماعي واقع در تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از جام‌جم، نرسيده به چهارراه پارك‌وي تشكيل مي‌گردد. از سهامداران محترمي كه تمايل به حضور در جلسه مذكور را دارند تقاضا مي‌شود جهت دريافت برگه حضور در مجمع در تاريخ 1393/06/03 به دفتر مركزي شركت واقع در تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، شماره 15 امور سهام مراجعه نمايند.
 
دستور جلسه:
تغيير مفاد ماده 27 اساسنامه در خصوص تعداد اعضاي هيأت مديره به 5 يا 7 نفر