تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

معرفی شرکت 

 

معرفی شرکت صنایع آذرآب

 • شركت صنايع آذرآب در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه سال يک هزار و سيصد و شصت و چهار خورشيدي تشکيل و تحت شماره 913 در اداره ثبت شركتها و مالکيت صنعتي شهرستان اراك به ثبت رسيده است . به موجب پروانه بهرهبرداري  صادره از سوي وزارت صنايع به شماره 45555 بهرهبرداري از آن در تاريخ تير ماه 1371 آغاز گرديده است. نوع شخصيت حقوقي شرکت به موجب آگهي شماره 19675مورخ 1376/07/02 از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديده است.

 

 • شرکت در تاريخ1378/06/31 در  بورس اوراق بهادار تهران در گروه تجهيزات  با نماد فاذر پذيرفته و سهام آن براي اولين بار در تاريخ 13387/07/19 مورد معامله قرار گرفته است.
 • سهامداران شرکت صنایع آذرآب مركب از اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشند كه اشخاص حقيقي آن متشكل از گروه هاي مختلف جامعه از جمله جامعه فرهيخته و تلاشگر فرهنگيان عزيز كشور، جامعه دانشگاهيان، متخصصين در امور بانكي و مالي و بازار پول و سرمايه، جامعه پزشكان كشور و ساير اقشار جامعه مي باشند. اشخاص حقوقي آن متشكل از انواع شركت هاي سرمايه گذاري، توليدي، صنعتي، خدماتي، صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي بيمه است.

 

 موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

 1. پيمانكاري عمومي و مديريت پيمان در قالب مهندسي ، بازرگاني و فعاليت اجرايي ساختمان ، طراحي ، ساخت ، نصب و راه اندازي و خدمات پس از فروش و بهره برداري پروژه هاي حوزه انرژي اعم از نيروگاهي، نفت، پتروشيمي و گاز، احداث كارخانجات سيمان ، قند، فولاد و نظاير آن ..
 2. مشاركت قراردادي يا انتفاعي ، مباشرت و مشاوره با شركتهاي معتبر داخلي و خارجي در احداث و اجراء  انواع پروژ ه هاي فوق الذكر و همچنين تاسيس مراكز ، كارگاهها ، دفاتر و كارخانجات ، صنايع وابسته و.... در جهت انجام فعاليتهاي مذكور و واردات و خريد و فروش و صادرات كليه مواد و قطعات ، ابزارآلات و ماشين آلات و تجهيزات و انواع محصولات و ساير فرآورده هاي صنعتي و توليدي و خدمات فني و مهندسي در داخل و خارج از كشور و مرتبط با فعاليتهاي شركت.
 3. در خواست تحصيل هرگونه امتياز ليسانس و انعقاد هرگونه قرارداد در ارتباط با هر يك از موضوعات فوق
 4. انجام تمام يا قسمتي از فعاليت مذكور راساً يا با مشاركت شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي .
  • سرمايه شرکت در بدو تاسيس مبلغ  100 ميليون ريال منقسم بر10.000سهم 10.000ريالي بوده  که طي مراحل زير افزايش و به مبلغ 1.000 ميليارد ريال بالغ گرديده است.
  • به استثناي تبعيت از قوانين عمومي کشور (قانون تجارت ،قانون ماليات هاي مستقيم و.....) هيچ قانون خاصي بر فعاليت شرکت حاکم نبوده است.