تاريخ روز : سه شنبه 03 خرداد 1401

سامانه اطلاع رسانی سهامداران شرکت صنایع آذرآب

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)بسمه تعالی

 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبانسهام (نوبت دوم)

براي سال مالي منتهي به 1399/12/30

شركت صنايع آذرآب (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 913 و شناسه ملي 10780042000

 

پيرو آگهي مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره 27885 مورخ1400/04/21 ، با توجه به اينكه در تاريخ مذكور حدنصاب لازم جهت رسميتجلسه حاصل نگرديد؛ بدین وسیله از عمومصاحبان سهام، وكلا يا نمايندگان قانوني آنها و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاصحقوقي دعوت مي‌گردد تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اين شركت که در ساعت15روز یکشنبه مورخ 1400/07/11 در محل دفتر مرکزی شرکت صنایع آذرآب به آدرس: تهران،میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، شماره 15برگزار مي‌گردد حضور بهم رسانند.

ضمناً با توجه به محدودیت‌­های اعمال شده توسط ستادمقابله با کرونا جلسه مذکور به صورت مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس قابل پیگیری ومشارکت خواهد بود.

(معرفي نامه رسمي سهامداران حقوقي و همچنين كارت ملي نماينده حقيقي،جهت ارائه به اداره ثبت شركتها الزامي است. )

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكردسال مالي منتهي به 1399/12/30

2-     بررسي و تصويب صورت هاي مالي منتهي به 1399/12/30

3-     انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1400

4-     انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت

5-     تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره

6-      ساير موارد.

 

هیاتمدیره شرکت صنایع آذرآب